Aktuellt

Fasadrenoveringar

Av: Styrelsen, juni 1, 2021

Styrelsen har sammanställt underlag inför beslut om fasadrenoveringar och kommande möte för frågor på extra stämma, se bifogat informationsunderlag.

Läs mer

Uttalande bygglov 2021-05-24

Av: Styrelsen, maj 24, 2021

Styrelsen har beslutat att låta byggnadsnämnden ta upp föreslaget bygglov trots att tjänstemannen avslagit bygglovet. Inför detta nämndemöte och beslut i juni har styrelsen inkommit med följande skrivelse till nämnden. Skrivelsen innehåller ytterligare motivering till varför vi anser att förslaget är väl avvägt och i enlighet med gällande riktlinjer.Mvh, Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämman

Av: Styrelsen, Läs mer

Information maj

Av: Styrelsen, Läs mer

Information december

Av: Styrelsen, januari 5, 2021 Läs mer

Information november 2020

Av: Styrelsen, november 4, 2020 Läs mer

Information juli 2020

Av: Styrelsen, juli 4, 2020 Läs mer

Nya Stadgar

Av: styrelsen, september 2, 2019

Nu har de nya stadgarna registrerats hos bolagsverket.

Stadgarna antogs på årsstämmorna för år 2017 och 2018.

Du hittar de nya stadgarna här:

LÄNK TILL STADGARNA

Läs mer

Solceller

Av: Styrelsen, juni 10, 2019

Sedan oktober 2018 är våra solceller igång och nu skapar vi våran egen elektricitet! Överskottet som blir säljs till elbolagen.

Beräkningar visar att våran anläggning kan producera ca 110 000 kWh/år varav cirka hälften kommer att användas av oss själva och andra hälften säljas till elbolagen och användas av andra.


Räknat på ett elpris på 1,25 kr/kWh (inkl. skatter m.m.) genereras alltså el för ett värde av ca 140 000 kr/år.


På köpet så spar vi på miljön och minskar våra koldioxidutsläpp. Hittills har vi enligt övervakningssystemet minskat våra koldioxidutsläpp med 58 ton.Läs mer

Välkommen till vår nya hemsida!

Av: Styrelsen, april 6, 2016

Hej alla medlemmar och intressenter,

Nu har vi en föreningshemsida där ni finner information om föreningen, stadgar, årsredovisningar, viktiga datum/händelser, nyheter och mycket mer!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Läs mer