Kallelse till ordinarie stämma 2024

Ordinarie årsstämma hålls i Östbergaskolans matsal den 10 juni 2024 klockan 18:30.

Möteshandlingar

Årsredovisning 2023

Varmt välkommen!

Av: styrelsen, maj 28, 2024
Tillbaka