Uttalande bygglov 2021-05-24

Styrelsen har beslutat att låta byggnadsnämnden ta upp föreslaget bygglov trots att tjänstemannen avslagit bygglovet. Inför detta nämndemöte och beslut i juni har styrelsen inkommit med följande skrivelse till nämnden. Skrivelsen innehåller ytterligare motivering till varför vi anser att förslaget är väl avvägt och i enlighet med gällande riktlinjer.Mvh, Styrelsen

Av: Styrelsen, maj 24, 2021
Tillbaka