Informationsmöte

Den 15 mars 2022 genomfördes ett informationsmöte samt extra föreningsstämma med anledning av anbud och kontraktsskrivning med entreprenör för fasadrenovering och utbyggnad av balkonger samt inglasning. 


Sedan tidigare hade vi genomfört extra stämma för att gå vidare med dessa arbeten och genomföra upphandling där samtliga yrkade bifall. Efterföljande insamling av skriftliga samtycke från samtliga boende (inklusive hyresgäster) medförde att hyresnämnden inte behövde inblandas i ärendet och tiden till projektstart kortades ner rejält.


På denna extra stämma godkände samtliga närvarande tecknande av optionen rörande balkongutvidgning och inglasning.

Av: Styrelsen, april 7, 2022
Tillbaka